SELECT c.*, d.* FROM album as c LEFT JOIN album_des as d ON (c.id = d.id) WHERE d.lang_id = '1' AND c.published = 1 AND c.cat_id = 11 ORDER BY c.ordering ASC Xây Dựng Đội Nhóm
Số điện thoại của chúng tôi
+84 902 759 228
Chat Now

Xây Dựng Đội Nhóm

Team Building (Xây Dựng Đội Nhóm) là hình thức xây dựng đội nhóm nhằm bồi đắp sự gắn kết giữa các thành viên. Sự gắn kết giữa các thành viên càng cao thì tập thể ấy càng vững mạnh. Hiểu được mong muốn đó,TripPlanner mang đến cho các doanh nghiệp những hành trình khám phá đầy ý nghĩa và hiệu quả. Chúng tôi mang đến các thử thách vận động đòi hỏi sự kết hợp trí, lực và tinh thần đoàn kết. Bên cạnh đó, mỗi hành trình sẽ gắn liền với một câu chuyện, một giá trị sống đi vào lòng người.

Theo dõi chúng tôi trên: